RETURN TO MAIN PAGE
 
ODILJENJE GOSPOJE

Jur me ostavljaš, o gospoje,
U nemiru teškom odi,
S tobom nosiš srce moje,
S tobom duša moja odhodi,
A ja u vječnom nepokoju,
Svih nesrećnijeh izgled pravi,
Uzdisat ću ljepos tvoju,
O jedina ma ljubavi.
Ah da uzdahne s mene kada
Tva ljepota rajska i reče:
"Moj privjerni nadaleče,
Žudeći me, gine sada,"
I da pošlješ, brače mili,
Otud meni pozdrav koji,
U raj bi se obratili
Svi pakljeni trudi moji.

IGNJAT ĐURĐEVIĆ