RETURN TO MAIN PAGE
 
KAD SEM IŠEL Z DUBROVICE

Kad sem išel z Dubrovice
Sretal jesem dve snešice
Pod zelenim drevom stale
Veselo se spominale.

Ja njim velim dober večer
Pak još k tomu njim odrečem
Je li ste si vi sestrice
Ali pako nevestice.

Niti smo si mi sestrice
Niti pako nevestice
Nego dobre pajdašice
Križovate šogorice.

Muži z nami več ne spiju
Vre tri tjedne kak vršiju
Pak nas jako teško stane
Da smo ovak dugo same.

Stare imamo svekrve
Vu tancu smo vsigdar prve
A črlena su nam lica
Ktomu čižme na peticah.

Obodve smo zalublene
Jedna drugi jako verne
Ja sem Treza ova Franca
Vsaka v krčmi rada tanca.

Ja njim viknem fala Bogu
Vudrim jedno v drugu nogu
Hodte z menom golobice
Na Bukovec do krčmice.

Na Bukovec hodmo sada
Malo dale tam od grada
Pri Zmontoni (?) dobro vino
Pak još koga mi dobimo.

Ki bu z nami dobre vole
Ako taki i do zorje
Dudaš igra on dudice
Vrtiju se dve snešice.

Jako zmožno zaduvale
Samo vino su plačale
Celo drago nočko milu
Vnogo se je vina spilo.

Vjutro kada zora svane
Otišle su dime same
Svekrve skupo vkanile
Da v toplice su hodile
Puščale su svoje žile.

KAJKAVSKI POETRY