RETURN TO MAIN PAGE
 
O KAK SREČAN HIP JE NASTAL

O kak srečan hip je nastal,
Da moj dragi mi je zaspal;
O da mi se ne probudi!
Znam da vu snu on me ljubi.
Najte, drage vi mušice,
Sedati na slatko lice,
Doklem dragi moj počiva,
Vugodnoga sna vuživa.

O vi hladne drage sence,
Ne pustite simo sunce,
O zelene svrži lepe,
Ke sim tamo se giblete,
Ah simo se naklonete
I dragomu poslužete,
Doklam dragi moj počiva,
Vugodnoga sna vuživa.

O nebeske vi ptičice
Kaj bludite po lozice,
Ah simo se naklonete
Od ovuda pojti najte,
Veselo si poigrajte
I dragomu popevajte,
Doklam dragi moj počiva,
Vugodnoga sna vuživa.

O cvetuče vi rožice
I dišuče fijolice,
O prelepi tulipani
I klinčeci izebrani,
Sada mi se rascvitajte
I vugodnu duhu dajte,
Doklam dragi moj počiva,
Vugodnoga sna vuživa.

O vugodni glasi glasni,
Koji goder ste prez hasni,
Ah simo se ispustete
I dragoga prebudete,
Da mi otpre oči svoje
Ter poreče: "Drago moje",
Ar vre dosta je počival,
Vugodnoga sna vužival.

KAJKAVSKI POETRY