RETURN TO MAIN PAGE
 
VUSNI MOJA ROŽICA

Vusni moja rožica, vusni ma fiolica: Malahna, ah
Ljubljena, vusni ma grlica.
Vusni dragi cvetek nov, vusni kinč vseh cvetov:
Malahni, ah ljublenji, vusni kinč ljubavi.
Vusni polski lilijum, vusni gumbelijum: Malahni, ah
Ljubljeni, vusni sin jedini.
Vusni duše zrcalo, vusni kinč, i blago: Malahni, ah
Ljubljeni, vusni JEŽUŠ želni.

Vusni moja zvezdica, vusni ma dušica: Malahna, ah
Ljubljena, vusni moja ptica.
Vusni moje veselje, paradiž Marije: Malahni, ah
Ljubleni, vusni ptiček želni.
Vusni, vusni golubek, želno-slavni kosek: Malahni, ah
Ljubleni, glasni moj slaviček.
Vusni pisan štiglečec, moj zeleni gringlec: Malahni, ah
Ljubljeni, vusni tihi agnec.
Vusni porod materin, lep rumeni rubin: Malahni, ah
Ljubljeni, vusni sin Devičin.
Koji vidi Detece, tali mu se srce: Malahni, ah
Ljubljeni, JEŽUŠ je kot sunce.
Oh nu ada Ježuša, spevaj vsaka duša: Vusni
Reci Ježušek, vusni moj Krištušek. Amen.

O Detece me predrago, vesela sem ti; ti si mene
Vse me blago, spevali bi ti, spevala bi ti.
Sinek, sinek moj ljubljeni zavusni si ti: o golubek moj
Srdčeni, vse moje si ti, vse moje si ti.
Tebe Otec ljubi, slavi ober vseh ljudih: ar si njegov
Sinek pravi, nijeden drugi: nijeden drugi.
Nunaj, nunaj mili sinek, vzemi pokoj tvoj; jur dohaja tihi
Senek, ti si sokol moj: ti si sokol moj.
Lepa moja ti rožica, mili sinek moj: kot dišeča fiolica
Dragi golub moj, dragi golub moj.
Moj lilijum lepi beli, vesel mi budi: o ti klinčec moj
Zeleni slatko zavusni, slatko zavusni. Amen.

KAJKAVSKI POETRY