RETURN TO MAIN PAGE
 
MALAHNU OVU STVAR

Malahnu ovu stvar, ku t’ sluga posila,
Za ljuven primi dar, gospoje ma mila.
Ako ni toliko dar vrijedan u sebi,
Srce je veliko na službu ke ’e tebi.
Rad toga primi toj za jedan ljuven dar,
Izbrani cvijete moj, čim bude ljepša stvar.
A sad koledana bud liskom masline:
Mir, srića t' poslana s nebeske visine.

ORACIO MAŽIBRADIĆ