RETURN TO MAIN PAGE

 

KOJI ČTIŠ SEJ PJESNI

Koji čtiš sej pjesni, molim te veselo
Tako ti ljuvezni, veseli tve čelo.
Ako što zadoh ja, ne prija, tužicu,
Odvrzi draču tja, a vazmi ružicu.
Toj li jur sad bolje ti moreš, ti tvori;
Oto ti jur polje: što umiš govori.
A meni jur kosti prigrizat, čuj, nemoj,
Da još tej gorkosti ne ćutim uz trud moj.

ŠIŠMUNDO MENČETIĆ