RETURN TO MAIN PAGE
SVE KE ČUH LJUVEZNI

Sve ke čuh ljuvezni i ke sam ja čtio
Pisane u pjesni, i ke sam vidio,
Ne nađoh, ma diko, nijednu pod nebi,
U svemu toliko nesrećna koja bi,
Koliko, jaoh, ova naša, ku nemiri
I mnoštvo jadova od prvi čas tiri
Do tužni ovi dan, ki od nas s veseljem
Budući pričekan priđe nam s dreseljem.
Jer ka nam, jaoh, sinu, sinu nam s njim rados,
Do mal čas ka minu, svrnu se u žalos.
Jaoh, što je tolika nesreća vrhu nas,
Ka ne bi od vika ljuvenijem do danas?
Zač vele nesreća podnijesmo, ma ova
Dođe nam najveća i puna jadova;
Jaoh, puna žalosti od koje sad naše
Nesrećne mladosti tuž no se rastaše.
Nu jeda ljubav da, opeta da mirni
Budemo mi vazda pokli smo njoj virni.

NIKOLA NALJEŠKOVIĆ