RETURN TO MAIN PAGE
 
JEDNA JE JUR LJEPOTA

Jedna je jur ljepota s kojom je združena
Izvrsna dobrota života počtena;
Jedan lip, drag pogled, jedna lijepa usti,
Iz kih rič jakno med slatka se izusti;
jedan smih drag toli ki činit ima vlas
Da zledim ne boli taj, s kim gre hud poraz;
Jedan lip, drag ures kim ljubav pripravlja,
Neizdrišan prem tvrd vez na grlo da stavlja;
Jedna jur milos taj združena s ljubavi,
Koja se na svit saj u pjesneh svud slavi;
Jedan hod tih, počten, jedan znan lip govor
U komu jes skroven od slasti svaki stvor;
Jedan čin s hitrinom oholo priklonan,
Ki duhu vik inom na svitu ne bi dan,
Smamiše tolikoj kroz silnu tuj njih moć
Jadovni život moj da sve mre dan i noć.

DINKO RANJINA