RETURN TO MAIN PAGE
SAD GDI JE MRTVI DAN

Sad gdi je mrtvi dan, ovi t’ svit daju moj,
Gospođe čestita:
Ktje dijelit za dušu tve blago od svita
I meni vrhu svih taj dila satvori
Milsona koga tva nemilos umori.
Molitav ne ištu, ni plama voštena,
Nu onu milu slas od dobra žuđena,
Ka moje žalosti
Sve može svrnuti u rajske radosti.
Tim mene ugledaj tač kao se dostoja,
Ako ćeš da opeta oživit budu ja.

DINKO RANJINA