RETURN TO MAIN PAGE
 
PJESANCA U POMOĆ POETAM
 
Lončarom je gnjila dana
Kada lonce pripravljaju,
Da ručice pristavlaju
Kako hoće sa svijeh strana;
A pengatur vrhu svega
Ima volju i oblasti,
Da ne štedi nijedne masti,
Kako hoće da sve penga.
A poetam čes pogodi,
Neka slijede mužu svoju,
Da na volju pjesni poju,
Kako hoće u slobodi.

MAVRO VETRANOVIĆ