RETURN TO MAIN PAGE
ČIM GLEDAM JA RUŽICU

Čim gledam ja ružicu,
Koja ti zene u licu,
I onu, Rakle mila.
Kojom si se uresila,
Ne umijem razabrati,
Ali si ti ruža, ali je ruža ti.

IVAN BUNIĆ VUČIĆEVIĆ